Header image  
OM DANSKE FLASKER  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
LIDT HISTORISK OM MINERALVANDSFLASKER OG -FABRIKKER


Interessen for at samle mineralvandsflasker har efterhånden bragt mig i kontakt med andre flaskesamlerne som har en stor viden inden for de historiske aspekter af dette område, det være sig inden for produktionsmetoder, glasværker, mineralvandsfabrikker mv. Dette har inspireret til, kort at skrive lidt om udvalgte mineralvandsfabrikker og besidder du viden inden for disse områder som du mener kunne være interessant for mig, så kontakt mig gerne.

DEN FØRSTE MINERALVANDSFABRIK I DANMARK
Den 25. marts 1831 blev dørene slået op til danmarks første mineralvandsfabrik som også virkede som kuranstalt. Rosenborg Brøndanstalt blev således grundlagt i 1831 og virkede tæt ved 100 år, til året 1929 hvor fabrikken opkøbtes af Södring & Co. Efter overtagelsen, flyttededes fabriksproduktionen til nye lokaler på Bispevej i København. Gennem fabrikkens lange virke havde den i alle årene til huse på adressen Gothersgade 64, på arealer som var en del af Rosenborgs Have.

Rosenborg Brøndanstalt tilbød de såkaldte vandkure som bestod i "helsende" kure med mineralvande, uden tvivl noget som faldt i god jord blandt den mere velstillede del af befolkningen og måske nok mest i selskabelige kredse. Ud over vandkurene, bestod produktionen bl.a. af citronsodavand, tonicvand, mv. som bl.a. kan ses af etiketten.

Etikette

En anden københavnsk mineralvandsfabrik af ældre dato, er fabrikken Södring & Co. som blev opstartet i år 1856. Som mange andre mineralvandsfabrikker, havde Södring & Co. skiftende ejere, fra stifterne Grev Knuth og C.H. Södring.

Også i provinsen blev der stiftet mineralvandsfabrikker, et eksempel på dette er den måske velkendte Fabrikken Sct. Nicolauskilde i Århus, som den fremdriftige forretningsmand J.G. Sørensen senere overtog og formåede at bringe helt i front blandt de mange mineralvandsfabrikker i landet.

I de efterfølgende årtier og i mange år fremover blev der oprettet mange fabrikker til produktion af mineralvand og disse fabrikker havde deres storhedsperiode, dog med op- og nedture, til langt op i 1900-tallet. Den dag i dag, findes der stadig en mindre selvstændig fabrik som producerer sodavand, nemlig fabrikken Frem i Ribe. Denne fabrik har netop udviddet lagerkapaciteten ved nyopførelse af lagerhal. Fabrikken må dog ikke forveksles med den tidligere Ribe Mineralvandsfabrik.

 
 

 

MINERALVANDS-
FABRIKKERNES FLASKER

I 1800-tallet blev der påbegyndt egentlig flaskeproduktion i Danmark, herunder produktion af mineralvandsflasker.
I den sidste del af 1800-tallet begyndte antallet af mineralvandsfabrikker i Danmark at vokse og således også variationen i produktionen af flasker til disse fabrikker. Du vil herunder finde eksempler på flasker produceret til forskellige mineralvandsfabrikker.

Rosenborg Brøndanstalt